Předběžný plán akcí Pohanské rodiny pro rok 2017

Plán je předběžný, změny jsou možné a pokud víte, že byste se rádi některé akce účastnili, ale v navrženém termínu nemůžete, ozvěte se, čím dřív, tím větší je pravděpodobnost, že na Váš návrh bude brán zřetel. Přivítám, pokud se někdo z Vás bude chtít ujmout organizace některé akce, ráda poradím a pomůžu, abyste to třeba příště zvládli i beze mne, nechci všechno dělat sama 😉

Pozvánky na jednotlivé akce se včas objeví tady na stránkách a budu je rozesílat i mailem.

Leden

Imbolc: 28.1. Praha, procházka po zimním Petříně – organizuji já

Únor

Výlet: (24.) – 25.2. Milevsko – Milevské maškary

největší masopustní průvod v ČR, přes 1000 masek na jednom místě, pro zájemce možnost přespání na usedlosti Laňka, organizuji já.

Březen

Vítání jara

rovnodennost je 20. 3., vhodná data oslavy jsou soboty 18.3 a 25.3, navrhuji jednodenní akci v Praze nebo dostupném okolí, nějací zájemci o organizaci?

Duben

Výlet: 8.4. výlet ČPS: Pohanské stopy – Mokošín, akce vhodná i pro děti.

https://pohanskaspolecnost.cz/Kalendar/pohanske-stopy-vylet-na-mokosin/

Květen

Beltine: ?

Kdy a kde? Beltinový víkend i ten další je prodloužený, bude mít někdo zájem o setkání PR, nebo budou všichni pryč?

Také je možnost oslavit ho už 22.4. v Praze v Prokopském údolí, kde bude oslava Dne Země, ke které bychom se mohli připojit, potřebuji zpětnou vazbu!

Červen

Výlet? Přelom května a června by mohl být vhodný pro výlet, nějaké návrhy?

Předběžně sobota 3.6.

Slunovrat: navrhuji 24.- 25. 6. na usedlosti Laňka, organizace se ujmu (ale pokud má někdo zájem, navrhněte vlastní alternativu)

Červenec

Dožínky: ? přelom července a srpna, pravděpodobně 5.8.

kdo se toho ujme?

Alternativní plán: dětský program s rituálem na Lughnasadu v Nasavrkách 29.7.

Srpen

Tábor pohanské rodiny nejen pro rodiče s dětmi

26.8. – 2.9. na usedlosti Laňka, organizuji já, ale budu potřebovat pomoc

více informací je v samostatném článku níže

Září

Konec léta: rovnodennost je 22.9., možnost jednodenní nebo víkendové akce, nějaké návrhy?

Návrh 23. – 24. 9.

Říjen/listopad

Samhain: navrhuji odpolední akci na dopravně dostupném místě, nějaké návrhy, někdo, kdo se toho chce ujmout?

Prosinec

Předvánoční setkání v Praze: pravděpodobně 16.12. (bude upřesněno) v Prokopském údolí

Slunovrat: 30.12. (31.1.) – 1.1. oslava Slunovratu (a Silvestra) na usedlosti Laňka, organizuji já, pokud ale někdo má možnost a chuť zorganizovat ji jinde (třeba někde, kde je větší pravděpodobnost sněhu), ráda organizaci přenechám

Někdy

Den/víkend pro Ženy

Ráda bych letos uspořádala (alespoň jeden) den, kdy bychom se věnovaly převážně sobě, bez dětí. Děti by na akci mohly být přítomné, ale na starosti by je měl někdo jiný. Pokud by nebyl zájem o víkendové setkání, mohly bychom se aspoň sejít v Praze (např. v nějakém mateřském centru, často tam lze domluvit hlídání dětí) a třeba si vyrobit vlastní parfém a olej na ruce či obličej.

Mužský víkend

Aby to mužům nebylo líto, navrhuji také mužský víkend (pro otce se syny, nemusí být pokrevní ;-)),

Mám potenciálního organizátora, ale musel by vědět, že je o tuto akci zájem, tak neváhejte a ozvěte se. Program by byl zaměřený na posílení mužské role a mužského sebeuvědomění.

Co se místa a času konání týče, zatím není nic pevného, obojí by mělo být v teplých měsících roku: květen – září. Z hlediska „děr“ v kalendáři se nabízí buď začátek května – třeba ve spojení s oslavou Beltine, o prodlouženém víkendu by byl čas i na společnou oslavu i na něco dalšího nebo začátek června (místo výše uvedeného výletu). Nebo v září, v úvahu připadá i další prodloužený víkend (28.- 30.9.) Prosím o zpětnou vazbu a případné návrhy na čas a místo konání.

Pokud máte nějaké známé (a nemusejí to být pohané), které by mohly akce Pohanské rodin zajímat, prosím řekněte jim o nich.