Aktivity

Jelikož je projekt Pohanská rodina na svém prvopočátku a aktivit, které do budoucna připravujeme je velké množství, budeme přidávat jednotlivé aktivity postupně, jak se je nám bude dařit uvádět v život. Pokud by někdo z Vás měl zájem nám s pořádáním aktivit pomoci, případně stát se členem týmu, neváhejte nám napsat.

Naše aktivity se budou do budoucna dělit do čtyř základních skupin:

  1. Informační aktivity – aktivity zaměřující se na překlady a shromažďování informací a materiálů týkajících se pohanského rodičovství.
  2. Příběhy, hry a mýty – vyhledávání, překlad či přepracovávání mýtů, her a pohádek (těmito prvními dvěma body jsme se rozhodli začít).
  3. Akce – odpolední setkávání pohanských rodičů s dětmi, výlety s dětmi ať už naučné či akční, hry pro děti, besedy, diskuze, přednášky a další.
  4. Větší vize – v časovém horizontu cca deseti let (v závislosti na vývoji pohanství a České pohanské společnosti) uvažujeme o pořádání vícedenních akcí pro rodiče s dětmi, případně o pohanské tábory pro děti.