Mýty a pohádky

Zde naleznete příběhy s pohanskou tématikou. Za přínosné považujeme nejen příběhy a pohádky odvozené z mytologie či přímo mýtické, ale i pohádky, které např. pojímají přírodu jako živý organismus, ve kterých jsou čarodějky a kouzelné bytosti nejen zlé, ale i hodné a které v sobě mají poučení o určitých hodnotách a principech, které mají v pohanství svou relevanci. Sekce je pro přehlednost rozdělena do více částí.

1. Pohádky

2. Mýty

3. Filmové pohádky