Magická hůlka

Magická hůlka

(případně kouzelná hůl, kouzelný gandr, atd.)

Tuto část hry lze hrát v minimálním počtu tří hráčů. Hraje se hlavně v přírodě. První část hry se vlastně hraje jen jednou, ale lze ji dle libosti opakovat. Této části se musíte jako rodič zúčastnit povinně. Budete k ni potřebovat ostrý nůž a kus rovného klacku z lesa, do kterého lze vyřezávat jednoduché ornamenty a proužky. Do klacku vyřezejte jednoduché „kouzelné“ dekorace, symboly, runy, případně v závislosti na věku dětí je můžete naučit i základům vyřezávání nožem tak, aby se nikdy nepořezaly (materiál ideálně na pevnou podložku, řežeme vždy od sebe, atd.). Tato část hry je však potenciálně nebezpečná. Děti do ni můžete zapojit i tím, že vám mohou říkat, jaké ornamenty chtějí na hůlce mít, pokud se bojíte, že by se mohly zranit

Samotná hra je velmi jednoduchá.Lze ji hrát nejlépe v přírodě. Jeden hráč hůlku schová na nějaké místo, zatímco ostatní se nedívají nebo na místo ideálně vůbec nevidí. Zajímavou obměnou může být také dívání se na určitý bod v okolí nebo místo v krajině odvráceným směrem, zatímco jiný hráč schovává hůlku. Během schovávání si tento hráč vymyslí jakékoliv zaklínadlo nebo kouzelnou moc, kterou dá hůlka tomu, kdo ji najde. Mohou to být velmi jednoduché věci nebo náměty podněcující fantazii. Např. schopnost slyšet lesní duchy, vidět budoucnost, schopnost naučit květinu snít, schopnost vidět ke kořenům stromů… Případně některá vyloženě pohádková žertovná zaklínadla jako schopnost proměnit zajíce v myslivce a naopak. Fantazii se meze nekladou a vy brzo zjistíte, že ve vymýšlení kouzelných zaklínadel za dětmi zaostáváte.

Na začátku je lepší, když schovává hůlku rodič (aby se děti nehádaly). Po té, co hůlku schová, vrátí se k ostatním a řekne jim v jakém okruhu se hůlka dá najít, např. okruh dvaceti kroků okolo vysokého dubu nebo v trojúhelníku mezi lesními cestami apod. Oblast by neměla být moc velká. Hůlku je nutno schovat tak, aby ji bylo možné najít. Což znamená, že by z ní měla být vidět část dlouhá asi jako dětský prst (na ruce).

Ten kdo hůlku najde, získá (jako) kouzelnou schopnost, kterou přisoudil hůlce ten, kdo ji schovával. Děti tak budou postupně získávat různé schopnosti, některé žertovné a třeba se pak už jen s těmito představami dostatečně vyřádí i bez hůlky.

Příště schovává hůlku jako první ten, kdo ji naposledy našel.

Napsat komentář